เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
96388   คน
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559
ภาพกิจกรรม ทต.บ้านแท่น
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ท้องถิ่นสัมพันธ์ 2566
  ท้องถิ่นสัมพันธ์ 2566
 • งานนมัสการพระแท่นบัลลังก์
  งานนมัสการพระแท่นบัลลังก์
 • งานประเพณีสงกรานต์ 2566
  งานประเพณีสงกรานต์ 2566
 • กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2566
  กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2566
 • 5 ตุลาคม 2564 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบล...
  5 ตุลาคม 2564 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบล...
 • เทศบาลตำบลบ้านแท่นฉีดยาฆ่าเชื้อศูนย์พ...
  เทศบาลตำบลบ้านแท่นฉีดยาฆ่าเชื้อศูนย์พ...
 • เทศบาลตำบลบ้านแท่นและร้านเพ็ญศรีขายไข...
  เทศบาลตำบลบ้านแท่นและร้านเพ็ญศรีขายไข...
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
 • นายสุชน พงษ์สระพัง นายกเทศมาตรีตำบล...
  นายสุชน พงษ์สระพัง นายกเทศมาตรีตำบล...
 • ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
 • ขอเชิญผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาค
  ขอเชิญผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาค
 • ฝึกอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสา...
  ฝึกอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสา...
 • ท่านนายอำเภอบ้านแท่น คณะผู้บริหาร สม...
  ท่านนายอำเภอบ้านแท่น คณะผู้บริหาร สม...
 • เทศบาลตำบลบ้านแท่น โดยกองสาธารณสุข ได...
  เทศบาลตำบลบ้านแท่น โดยกองสาธารณสุข ได...
 • ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ออกตร...
  ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ออกตร...
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกขุดรอกรา...
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกขุดรอกรา...
 • การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้...
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้...
 • จดหมายข่าว กองคลัง
  จดหมายข่าว กองคลัง
นายโกศล ใจเอ็นดู
นายโกศล ใจเอ็นดู
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแท่น รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านแท่น
088-5726961
นายปรีชา ศรีบุญเรือง
นายปรีชา ศรีบุญเรือง
ประธานสภาเทศบาล
094-5464039
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
การรับแจ้งการย้ายออก
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
เทศบาลตำบลบ้านแท่น

เลขที่ 189 หมู่ที่ 3 ถนนหนองเรือ-หนองแวง ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190
044-887021 044-887106 saraban@banthaenlocal.go.th
093-6629919
088-5726961
044-887021
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านแท่น
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแท่น
โทร.044-887021

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2567
ซื้อโซ่เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2567
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขคษ-35 จำนวน 1 คันเพื่อใช้ในกิจการงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/07/2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/07/2567
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/07/2567
มาตรฐานตลาด 05/06/2567     51
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลบ้านแท่น
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศาลปกครอง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงการคลัง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ธ.ธกส
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมจัดหางาน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • โยธาไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน