เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
20   คน
สถิติทั้งหมด
48485   คน
Your ip address: 35.172.111.47
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวจุฬาภรณ์ ต่อวาส
ผู้อำนวยการกองยุทธ์ศาสตร์และงบประมาณ
094-362-4465
-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุนิสา ป้อมสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
083-169-3939
นางสาวหนึ่งสิริ ประจวบแท่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
081-0552754