เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
21   คน
สถิติทั้งหมด
48486   คน
Your ip address: 35.172.111.47
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

หัวหน้าส่วนราชการ

นายโกศล ใจเอ็นดู
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแท่น รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านแท่น
088-5726961
นายโกศล ใจเอ็นดู
รองปลัดเทศบาล
088-5726961
นายวิชาญ น้อยลา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
064-4261989
นางสาวกัญญารัตน์ กุศลคุ้ม
นักวิชาการรัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
090-2613132
นายสุรพล น้อยดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-2762434
นางสาวจุฬาภรณ์ ต่อวาส
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
094-362-4465
นายโกศล ใจเอ็นดู
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
088-5726961
นายโกศล ใจเอ็นดู
รองปลัดเทศบาลท รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
088-5726961