เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
96416   คน
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

กองคลัง

นางสาวกัญญารัตน์ กุศลคุ้ม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
090-2613132
.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอัจฉรา ผานาค
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
099-0185113
นางสาวศิริษา ชำนาญ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
083-7266429
นางสุภาภรณ์ มีเนียม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
093-3281790