เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
48488   คน
Your ip address: 35.172.111.47
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

กองช่าง

นายสุรพล น้อยดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-276-2434
นางสาวสุดารัตน์ แผ่นจินดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
086-8595071
นายอำพัย สีหาวัตร
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
061-1344430
นายสาธิต เปรมประโยชน์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
061-9759256
นายกฤษณะ แผ่นทอง
คนงานทั่วไป
080-0212171
นายภูมิศักดิ์ ประเสริฐแท่น
คนงานทั่วไป
080-0901758
นายสุขสันต์ ประสมเพชร
คนสวน
นายภาณุพงษ์ โสภาวะนัส
คนงานทั่วไป
นายนครินทร์ แผ่นผา
คนงานทั่วไป
093-4958442
นายวสันต์ พิทักษ์ธานิน
คนงานทั่วไป
080-7317101
-
คนงานทั่วไป