เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
48489   คน
Your ip address: 35.172.111.47
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

คณะผู้บริหาร

นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
ร.ต.ต.สายัณห์ งามสมบัติ
รองนายกเทศมนตรี
061-6867067
นายทศพล ราศรี
รองนายกเทศมนตรี
083-2872010
นายธวัช บุญมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
095-4734098
นางสาวเปรมฤทัย จันจิตร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
088-9900149