เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
104   คน
สถิติทั้งหมด
81840   คน
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายโกศล ใจเอ็นดู
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
088-5726961
นางสาวเมวิกา คันภูเขียว
นักวิชาการสาธารณสุข
063-8305189
นางสาวชริษา ผ่องสนาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
091-4589869
-
-
-
นายทองดี ป้อมสุวรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
083-3837434
นายวิชิต ปินะกะพัง
พนักงานประจำรถขยะ
093-0657942
นายอุดม โชคบัณฑิต
คนงานประจำรถขยะ
084-6076237
นายคมสัน พงษ์สระพัง
คนงานประจำรถขยะ
087-4482853
นายทองสูญ ผลภิญโญ
พนักงานจ้างทั่วไป
091-6741214
นายอุดม สิงขรเขียว
คนงานประจำรถขยะ
นายญาณชาติ ปราชญ์นาม
คนงานประจำรถขยะ
-
คนงานประจำรถขยะ
นายเรืองฤทธิ์ พงษ์สระพัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายวิชัย นนลือชา
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
-
คนงานประจำรถขยะ
นายธนายุทธ ชาติประยูร
คนงานประจำรถขยะ
นายสุระเดช ป้อมสุวรรณ
พนักงานขับรถขยะ
นายแสงจันทร์ ผาทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเสริม ศรีผา
คนงานประจำรถขยะ