เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
48488   คน
Your ip address: 35.172.111.47
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายโกศล ใจเอ็นดู
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผ้อำนวยการกองการศึกษา
088-5726961
นางพันธิวา ประจันนวล
ครูผู้ดูแลเด็ก
061-1499185
นางฐิตาภา พงษ์สระพัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
089-2779078
นางสาวธนพร เหนือคูเมือง
ผู้ดูแลเด็ก
089-6222346
นางสาวกลีบแก้ว ชำนาญพล
ผู้ดูแลเด็ก
088-1445155
นางสาวกุลิสรา ฟูแสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
065-6298932
นางสาวสุนี พลเดชา
ผู้ดูแลเด็ก
086-258-0015
นางสาวกชกร ร่มรื่น
ผู้ดูแลเด็ก
061-9782697
นางอุลัยวัลย์ ผ่องสนาม
คนงานทั่วไป
061-6053168
นายสามารถ ประจวบแท่น
คนงานทั่วไป
065-3592756